Фінансовий контроль

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Латковська, Тамара Анатоліївна
Латковская, Тамара Анатольевна
Latkovska, Tamara A.
Сідор, Михайло Іванович
Сидор, Михаил Иванович
Sidor, Mykhailo I.
Койчева, Ольга Семенівна
Койчева, Ольга Семеновна
Koicheva, Olha S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Фінансовий контроль: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська, М. І. Сідор, О. С. Койчева. - Одеса : Фенікс, 2019. – 61 с. – Режим доступу:

Ключові слова

адміністративне право, адміністративний контроль, адміністративна відповідальність, административное право, административный контроль, административная ответственность, Administrative Law, administrative control, administrative responsibility

Цитування

Латковська Т. А. Фінансовий контроль: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська, М. І. Сідор, О. С. Койчева. - Одеса : Фенікс, 2019. – 61 с. – Режим доступу: