До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки

Ескіз

Дата

2017

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна
Давыдова, Ирина Витальевна
Davidova, Irina V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглянуті питання, які стосуються правочинів, вчинених без дозволу орга ну опіки та піклування, наслідків їх вчинення. Проаналізована судова практика з даного питання. Окрема увага приділена особливостям роботи органів опіки та піклування в частині надання дозволів, передбачених статтею 71 ЦК України.
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся сделок, заключенных без разрешения органа опеки и попечительства, последствия их заключения. Проанализирована судебная практика по данному вопросу. Особое внимание уделено особенностям работы органов опеки и попечительства в части предоставления разрешений, предусмотренных статьей 71 ГК Украины.
The article deals with the issues related to transactions committed without the permission of agencies of guard- ianship (ultra vires transactions), the consequences of their commitment. In continuation it analyses the judicial practice on this issue. Special attention is paid to the peculiarities of work of bodies of guardianship in the provision of permission pursuant to article 71 of the Civil Code of Ukraine.

Бібліографічний опис

Давидова І. В. До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки / І. В. Давидова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 51-55.

Ключові слова

правочин, недійсність правочину, опікун, піклувальник, підопічний, наслідки недійсності правочину, сделка, недействительность сделки, опекун, попечитель, подопечный, последствия недействительности сделки, transaction, the invalidity of the transaction, guardian, tutor, ward, the consequences of invalidity of transactions

Цитування

Давидова І. В. До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки / І. В. Давидова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 51-55.