Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні

dc.contributor.authorКарпушова, Олена Віталіївна
dc.contributor.authorКарпушова, О. В.
dc.contributor.authorKarpushova, Olena V.
dc.contributor.authorKarpushova, O. V.
dc.date.accessioned2022-04-30T12:26:31Z
dc.date.available2022-04-30T12:26:31Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionКарпушова О. В. Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні / О. В. Карпушова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 111-117.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена узагальненню актуальної наукової думки про особливості притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні. Автором встановлюється сутність дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та з’ясовуються особливості правового регулювання кадрової процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Особлива увага приділяється дискусійності нормативних і фактичних підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Наголошується на тому, що відсутність належної юридичної визначеності у питанні складу дисциплінарного проступку суддів призводить до того, що це питання стає предметом надто широкого тлумачення нормативної та ненормативної поведінки суддів, що може шкодити стану незалежності трудової діяльності судді. З’ясовано, що скасування або зміна судового рішення не мають наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь в його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків. Зроблено висновок, що нині в Україні вдало сформовано правовий режим притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Попри це відповідний правовий режим не позбавлений низки недоліків, які шкодять праву працівника не бути безпідставно притягнутим до юридичної відповідальності. Це питання актуалізується тим, що натепер має місце певна дискусійність нормативних і фактичних підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, відсутність належної юридичної визначеності у питанні складу дисциплінарного проступку суддів призводить до того, що це питання стає предметом надто широкого тлумачення нормативної та ненормативної поведінки суддів, що може шкодити стану незалежності трудової діяльності судді. Саме тому у процесі поточної судово-правової реформи законодавцю доцільно уточнити нормативну підставу, на основі якої суддя притягується до дисциплінарної відповідальності, а також окреслити нормативні застереження щодо: 1) меж тлумачення дисциплінованої та недисциплінованої поведінки суддів в Україні; 2) рівня ненормативності, констатація якого дозволяє дійти думки про факт дисциплінарного проступку.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the generalization of current scientific ideas about the specifics of bringing judges to disciplinary responsibility in Ukraine. The author establishes the essence of the disciplinary responsibility of judges in Ukraine and elucidates the features of the legal regulation of the personnel procedure for bringing judges to disciplinary responsibility. Special attention is paid to the discussion of normative and factual grounds for bringing judges to disciplinary responsibility. It is emphasized that the lack of proper legal certainty in the issue of the composition of disciplinary misconduct of judges leads to the fact that this issue becomes the subject of too broad interpretation of normative and non-normative behavior of judges, which can harm the state of independence of the judge’s work. It has been established that the revocation or amendment of a court decision does not result in disciplinary liability of the judge who participated in its adoption, except in cases where the revoked or amended decision was adopted as a result of intentional violation of law or improper treatment of official duties. It is concluded that the legal regime of bringing judges to disciplinary responsibility has been successfully formed in Ukraine. Nevertheless, the relevant legal regime is not without many shortcomings that harm the employee’s right not to be unjustifiably prosecuted. This issue is actualized by the fact that at present there is a certain debatability of normative and factual grounds for bringing judges to disciplinary responsibility. In particular, the lack of proper legal certainty in the composition of judges’ disciplinary misconduct leads to the fact that this issue becomes the subject of too broad an interpretation of normative and non-normative behavior of judges, which may harm the state of independence of judges. That is why, in the process of current judicial reform, the legislator should clarify the regulatory basis on which a judge is subject to disciplinary action, as well as outline regulatory provisions on: 1) the limits of interpretation of disciplined and undisciplined behavior of judges in Ukraine; 2) the level of nonnormativeness, the statement of which allows to reach opinions about the fact of disciplinary misconduct.
dc.identifier.citationКарпушова О. В. Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні / О. В. Карпушова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 111-117.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16989
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectdisciplinary offenseen_US
dc.subjectdisciplined behavioren_US
dc.subjectethical conducten_US
dc.subjectjudgeen_US
dc.subjectofficial disciplineen_US
dc.subjectwork of a judgeen_US
dc.subjectдисциплінарний проступокen_US
dc.subjectдисциплінована поведінкаen_US
dc.subjectетична поведінкаen_US
dc.subjectробота суддіen_US
dc.subjectслужбова дисциплінаen_US
dc.subjectсуддяen_US
dc.titleПритягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україніen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
О. Карпушова Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні.pdf
Size:
149.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: