Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Аленін, Юрій Павлович
Alenin, Yurii P.
Аленін, Ю. П.
Пожар, Вадим Георгійович
Пожар, В. Г.
Pozhar, Vadym H.
Шилін, Денис Вікторович
Шилін, Д. В.
Shylin, Denys V.
Волошина, Владлена Костянтинівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт.
The manual is intended for students of the Criminal Procedure course, in it the key provisions of the criminal process of Ukraine course are outlined. He directed to help students in preparing for seminar classes, criminal procedure exams, writing essays and other writing works.

Бібліографічний опис

Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного фахового коледжу. 4-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, Д. В. Шилін, В. К. Волошина, А. В. Мурзановська, В. А. Завтур. – Одеса : Фенікс, 2022. – 207 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.18764

Ключові слова

поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу, кримінальні процесуальні функції, поняття, види, диференціація форм кримінального провадження України, форми фіксування кримінального провадження, система кримінального провадження України, concepts, tasks, basic institutions of the criminal process, criminal procedural functions, concepts, types, differentiation of forms of criminal proceedings in Ukraine, forms for recording criminal proceedings, system of criminal proceedings of Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law

Цитування

Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного фахового коледжу. 4-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, Д. В. Шилін, В. К. Волошина, А. В. Мурзановська, В. А. Завтур. – Одеса : Фенікс, 2022. – 207 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.18764