Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Полюк, Юлія Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню та аналізу способів і форм захисту цивільних прав, визначення судової фор-ми захисту як найбільш якісного та ефективного серед інших способів захисту цивільних прав. Визначається суть та внутрішнє наповнення судової форми захисту в порівнянні із зазначеними способами захисту. Досліджується особливість прояву та дія права на звернення до суду в межах судової форми захисту. Визначається момент звернення до суду за захистом та встановлюються процесуальні аспекти реалізації права на судовий захист при здійсненні правосуддя.

Бібліографічний опис

Полюк Ю. І. Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду / Ю. І. Полюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 29-32.

Ключові слова

спосіб захисту, засіб захисту, форма захисту, судова форма захисту, судовий захист, право на судовий захист, реалізація права на судовий захист, звернення до суду, право на звернення до суду, реалізація права на звернення до суду, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, mechanism of protection, form of protection., court form of protectiont, court protection, right to court protection, realization of the right to court protection, appealingto court, right to appealingto court, the realization of the rightto appealingto cour

Цитування

Полюк Ю. І. Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду / Ю. І. Полюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 29-32.