Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування

dc.contributor.authorТорбас, Олександр Олександрович
dc.contributor.authorТорбас, О. О.
dc.contributor.authorTorbas, Oleksandr O.
dc.contributor.authorTorbas, O. O.
dc.date.accessioned2022-04-30T12:43:38Z
dc.date.available2022-04-30T12:43:38Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionТорбас О. О. Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування / О. О. Торбас // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 81-85.en_US
dc.description.abstractУ статті автор аналізує можливість застосування розсуду слідчим та прокурором під час визначення підстав для початку досудового розслідування. Автор зазначає, що хоча КПК України і передбачає обов’язок вносити відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування, практичне тлумачення ст. 214 КПК України дає змогу стверджувати про можливість застосування розсуду під час здійснення зазначеної процедури. У підзаконних нормативноправових актах надається тлумачення, відповідно до якого особа, уповноважена на прийняття заяв та повідомлень, може самостійно вирішувати, чи міститься в таких заявах відомості про кримінальне правопорушення, таким чином, самостійно вирішуючи подальший рух кримінального провадження. Задля уникнення такого тлумачення ст. 214 КПК України автор пропонує в кримінальному процесуальному законодавстві закріпити термін «заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення», якими мають визнаватися усні чи письмові звернення заявника або потерпілого до органу досудового розслідування чи прокуратури, зі змісту якого можна зробити попередній висновок про наявність події кримінального правопорушення. Пропонується як окрему ознаку таких заяв та повідомлень визначити «можливість зробити попередній висновок про наявність події кримінального правопорушення». Очевидно, що таке формулювання є оціночним, проте встановити будь-які чіткі критерії в даному разі неможливо. Також пропонується внести зміни до ч. 1 ст. 214 КПК України та викласти її в такій редакції: «Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язані перевірити заяву чи повідомлення на відповідність вимог, передбачених п. 71 ч. 1 ст. 3 КПК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань...». Такого роду зміна не дасть змоги в подальшому здійснювати занадто широке тлумачення ст. 214 КПК України та забезпечить максимально об’єктивну та фахову оцінку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.en_US
dc.description.abstractIn the article author analyses possibility of using discretion of investigator and prosecutor in determining the grounds for beginning of pre-trial investigation. Author notes that although the CPC of Ukraine set an obligation to enter information into the Integrated Register of Pre-Trial Investigations to begin a pre-trial investigation, practical interpretation of Art. 214 of the CPC of Ukraine allows the possibility of applying discretion in carrying out this procedure. By-laws provide an interpretation according to which a person authorized to accept applications and notifications may independently decide whether such applications contain information about a criminal offense, thus deciding on the further course of criminal proceedings. In order to avoid such an interpretation of Art. 214 of the CPC of Ukraine, author proposes to enshrine in criminal procedure legislation term «applications and notifications of criminal offenses», which should recognize as oral or written appeals of the applicant or victim to the pre-trial investigation or prosecutor’s office, from which its possible to make conclusion about the existence of a criminal offense. It is proposed to define as a separate feature of such statements and notifications the possibility to make a preliminary conclusion about the existence of a criminal offense. It is also proposed to change Part 1 of Art. 214 of the CPC of Ukraine and to state it in the following wording: “Investigator, prosecutor shall immediately, but not later than 24 hours after the submission of the application, notification of the committed criminal offense or after his independent discovery from any source of circumstances that may indicate the commission of a criminal offense, check the application or notification for compliance, provided for in paragraph 71 of Part 1 of Art. 3 of the CPC of Ukraine and enter the relevant information in the Integrated Register of Pre-Trial Investigations ...”. Such change will not allow in the future to carry out different interpretations of Art. 214 of the CPC of Ukraine and will provide the most objective and professional assessment of applications and notifications of criminal offenses.
dc.identifier.citationТорбас О. О. Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування / О. О. Торбас // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 81-85.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16993
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectdiscretionen_US
dc.subjectbeginning of pre-trial investigationen_US
dc.subjectрозсудen_US
dc.subjectпочаток досудового розслідуванняen_US
dc.titleЗастосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідуванняen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
О. Торбас Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування.pdf
Size:
149.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: