Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Некіт, Катерина Георгіївна
Некит, Екатерина Георгиевна
Nekit, Kateryna H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено правове регулювання доменних імен, проаналізовано різні підходи до визначення правової природи доменного імені. Проаналізовано позицію Європейського суду з прав людини щодо правової природи доменного імені та її співвідношення із вітчизняними правовими нормами. Зроблено висновок про те, що доменне ім’я слід вважати особливим різновидом майна, майновим правом та, відповідно, об’єктом права власності.
В статье исследуется правовое регулирование доменных имен, проанализированы различные подходы к определению правовой природы доменного имени. Проанализирована позиция Европейского суда по правам человека относительно правовой природы доменного имени и ее соотношение с отечественными правовыми нормами. Сделан вывод о том, что доменное имя следует считать особой разновидностью имущества, имущественным правом и, соответственно, объектом права собственности.
In this article the legal regulation of domain names is investigated. Different approaches to the definition of legal nature of the domain name are analyzed. The position of the European Court of Human Rights concerning the legal nature of the domain name and its correlation with Ukrainian legislation are analyzed. The conclusion is made that the domain name is a kind of property, a property right and an object of property law.

Бібліографічний опис

Некіт К. Г. Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 40-44.

Ключові слова

доменне ім’я, ІР-­адреса, майнове право, право власності, право інтелектуальної власності, ЄСПЛ, доменное имя, ІР-­адрес, имущественное право, право собственности, право интеллектуальной собственности, ЕСПЧ, domain name, property right, property law, Intellectual property law, ECHR

Цитування

Некіт К. Г. Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 40-44.