Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема

dc.contributor.authorГрадецький, А.
dc.contributor.authorHradetskyi, A.
dc.contributor.authorПовар, О. О.
dc.contributor.authorPovar, O. O.
dc.date.accessioned2022-07-31T14:27:45Z
dc.date.available2022-07-31T14:27:45Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionГрадецький А. Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема / А. Градецький, О. О. Повар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 111-118.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено проблеми розповсюдження наркоманії серед військовослужбовців, а також установлено взаємозв’язок вживання наркотичних речовин та скоєння військовослужбовцями кримінальних правопорушень. Ситуація сьогодення свідчить, що немедичне вживання наркотичних та психотропних речовин має тенденцію до швидкого поширення, причому вік наркоманів стабільно знижується. З’ясовано, що розповсюдження наркоманії серед цивільного населення зумовлює її наявність і серед військовослужбовців. Серед контингенту призовників і чоловіків мобілізаційного віку сформувалася велика частка осіб, які мають досвід вживання наркотиків. Доведено, що наркоманія несумісна з військовою службою, яка відрізняється напруженою інтелектуальною діяльністю, виконанням обов’язків, що вимагають значних фізичних і психологічних навантажень. Наркотизація у військових формуваннях створює серйозні передумови для надзвичайних подій та аварійних ситуацій із непередбаченими наслідками, сприяє поширенню девіацій, перш за все суїцидальних проявів, призводить до небойових втрат серед військовослужбовців. Зазначено, що щорічно простежується зростання наркозлочинності військовослужбовців. На ґрунті вживання наркотиків скоюються загальнокримінальні та «військові» кримінальні правопорушення. Наркотизація виступає однією з причин віктимізації військовослужбовців, у сукупності з іншими формами правопорушуючої поведінки формує деструктивні чинники в організації бойової діяльності військових формувань, виступає одним з джерел економічного «підживлення» корупції у військових формуваннях. Підкреслено, що війська – специфічна частина суспільства зі своїми соціально-економічними, демографічними, організаційно-управлінськими і правовими особливостями. Тому поряд із загальним комплексом криміногенних чинників, що притаманні суспільству загалом, специфічними для військового середовища криміногенними факторами є також дія комплексу психотравмуючих ситуацій. Викладені принципи і підходи, що мають бути покладені в основу профілактики та протидії наркотизації та наркозлочинній поведінці військовослужбовців.en_US
dc.description.abstractDrug addiction has become a threatening challenge for Ukraine to the nation and the state. The article examines the problems of the spread of drug addiction among servicemen, as well as establishes the relationship between drug use and the commission of criminal offenses by servicemen. The current situation shows that non-medical use of narcotic drugs and psychotropic substances tends to spread rapidly, and the age of drug addicts is steadily declining. It has been found that the spread of drug addiction among the civilian population determines its presence among the military. Among the contingent of conscripts and men of mobilization age, a large number of people with experience in drug use have formed. It is confirmed that drug addiction is incompatible with military service, which is characterized by intense intellectual activity, the performance of duties that require significant physical and psychological stress. Narcotization in military formations creates serious preconditions for accidents and emergencies with unforeseen consequences, contributes to the spread of deviations, especially suicidal acts, and leads to non-combat casualties among servicemen. It is noted that there is an annual increase in drug crime among servicemen. General criminal and “military” criminal offenses are committed on the basis of drug use. Narcotization is one of the reasons for victimization of servicemen, in combination with other forms of offensive behaviour forms destructive factors in the organization of combat activities of military formations, acts as one of the sources of economic “feeding” corruption in military formations. It is emphasized that the troops – a specific part of society, with its socio-economic, demographic, organizational, managerial and legal characteristics. Therefore, along with the general set of criminogenic factors that are inherent in society as a whole, specific to the military environment criminogenic factors are also the actions of a complex of traumatic situations. The principles and approaches that should be the basis for the prevention and counteraction of narcotization and drug-criminal behaviour of servicemen are stated.
dc.identifier.citationГрадецький А. Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема / А. Градецький, О. О. Повар // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 111-118.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18893
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectвійськовослужбовціen_US
dc.subjectвійськова службаen_US
dc.subjectнаркоманіяen_US
dc.subjectнаркотизмen_US
dc.subjectкриміногенні чинникиen_US
dc.subjectнаркотичні речовиниen_US
dc.subjectпрофілактика наркоманіїen_US
dc.subjectпротидія наркозлочинностіen_US
dc.subjectservicemenen_US
dc.subjectmilitary serviceen_US
dc.subjectdrug addictionen_US
dc.subjectnarcoticsen_US
dc.subjectcriminogenic factorsen_US
dc.subjectnarcotic substancesen_US
dc.subjectdrug preventionen_US
dc.subjectcounteraction to drug crimeen_US
dc.titleНаркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблемаen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Градецький А..pdf
Size:
481.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: