Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Yevhen O.
Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, Оксана Ивановна
Safonchyk, Oksana I.
Адамова, Олена Семенівна
Адамова, Елена Семеновна
Adamova, Olena S.
Адаховська, Надія Сергіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету Публічного управління Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, О. С. Адамова та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 121 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12593

Ключові слова

поняття страхування, страхове право, класифікація страхування, страхове зобов’язання, договори страхування, понятие страхования, страховое право, классификация страхования, страховое обязательство, договоры страхования, the concept of insurance, fears right, insurance classification, insurance liability, insurance contracts

Цитування

Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, О. С. Адамова та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 121 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12593