Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна
Bernaz-Lykavetskaya, Olena M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У даній статті проведено порівняльний аналіз особливостей кредитного договору з суміжними договорами, серед яких: договір позики та факторингу, визначено їх спільні та відмінні риси відповідно до норм діючого законодавства України. У статті розглянуті питання визначення поняття договорів позики, кредиту та факторингу, форма укладання вищезазначених договорів та їх істотні умови, проаналізовані сторони договорів позики, факторингу та кредиту.
В данной статье проведен сравнительный анализ особенностей кредитного договора со смежными договорами, среди которых: договор займа и факторинга, определены их общие и отличительные черты согласно норм действующего законодательства Украины. В статье рассмотрены вопросы определения понятия договоров займа, кредита и факторинга, форма заключения данных договоров и их существенные условия, проанализированы стороны договоров займа, факторинга и кредита.
This article highlights a comparative analysis of the characteristics of the credit agreement with conterminal agreements, such as: loan and factoring agreement; defines their common and distinctive features according to the norms of current legislation of Ukraine. The article deals with the definition of loan, credit and factoring agreements, form of signing of these agreements and their essential terms, reviews the parties of the loan, factoring and credit agreements.

Бібліографічний опис

Берназ-Лукавецька О. М. Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами / О. М. Берназ-Лукавецька // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 58-61.

Ключові слова

позика, кредит, кредитодавець, позичальник, факторинг, банківський кредит, займ, кредит, кредитодатель, заемщик, факторинг, кредитный договор, loan, credit, lender, borrower, factoring, credit agreement

Цитування

Берназ-Лукавецька О. М. Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами / О. М. Берназ-Лукавецька // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 58-61.