Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кирилюк, Алла Володимирівна
Кирилюк, Алла Владимировна
Kirilyuk, Alla V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань визначення поняття порушення авторського права у мережі Інтернет. Проаналізовано судження науковців щодо визначення поняття порушення права інтелектуальної власності, зокрема авторського права. Досліджено ознаки правопорушень авторських прав у мережі Інтернет. Визначено перелік дій, які можуть кваліфікуватися як порушення авторських прав в мережі Інтернет. Розглянуто класифікації порушень авторських прав.
Статья посвящена рассмотрению вопросов касающихся понятия нарушения авторского права в сети Интернет. Проанализированы суждения ученых относительно определения понятия нарушения права интеллектуальной собственности, в частности авторского права. Исследованы признаки правонарушений авторских прав в сети Интернет. Определен перечень действий, которые могут квалифицироваться как нарушение авторских прав в сети Интернет. Рассмотрены классификации нарушений авторских прав.
The article is devoted to consideration of the definition of copyright infringement on the Internet. Analyzed judgments of scientists regarding the definition of violations of intellectual property law, particularly copyright. Investigated signs of violations of copyright on the Internet. The list of actions that may constitute copyright infringement on the Internet. Classification of copyright infringements.

Бібліографічний опис

Кирилюк А. В. Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види / А. В. Кирилюк / Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 117-121.

Ключові слова

Інтернет, авторські права, інформаційна діяльність, результат інтелектуальної діяльності, правопорушення, протиправна діяльність, піратство, плагіат, розповсюдження, суб’єкти авторських прав, автор, Інтернет-­сайт, виключні права, невиключні права, Интернет, авторские права, информационная деятельность, результат интеллектуальной деятельности, правонарушения, противоправная деятельность, пиратство, плагиат, распространение, субъекты авторских прав, автор, Интернет­-сайт, исключительные права, неисключительные права, Internet, copyright, information, intellectual property, trespass, illegal activity, piracy, plagiarism, distribution, subject to copyright, the author, the website, the exclusive rights non­exclusive rights

Цитування

Кирилюк А. В. Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види / А. В. Кирилюк / Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 117-121.