Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Методичні рекомендації для курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.

Бібліографічний опис

Григор’єва Т. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання] / Т. І. Григор’єва ; Циклова комісія «Комп’ютерна інженерія» Фахового коледжу Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Одеса, 2023. – 28 с.

Ключові слова

геометричне та статистичне визначення ймовірності, випадкові події, безпосереднє знаходження ймовірності, одновимірні випадкові величини, базові поняття математичної статистики, комбінаторика

Цитування

Григор’єва Т. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання] ; Циклова комісія «Комп’ютерна інженерія» Фахового коледжу Міжнар. гуманіт. ун-ту. Одеса, 2023. 28 с.