Кримінальна політика у сфері покарань = Criminal Policy in the Sphere of Sentencing

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Головкін, Богдан Миколайович
Головкін, Б. М.
Holovkin, Bohdan M.
Туляков, Вячеслав Олексійович
Туляков, В. О.
Tuliakov, Viacheslav O.
Бурдін, Володимир Миколайович
Бурдін, В. М.
Burdin, Volodymyr M.
Романов, М. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса Видавництво «Гельветика»

Анотація

Навчальний посібник присвячено засадам державної політики у сфері покарань, аналізу профільного законодавства, наукових підходів щодо змісту, цілей і системи покарань за кримінальним правом України, методології призначення покарань та механізму виконання покарань, з урахуванням практики ЄСПЛ. Надано характеристику видів покарань за кримінальним правом України, розглянуто проблеми удосконалення системи покарань у світлі проєкту нового Кримінального кодексу України, а також удосконалення порядку виконання покарань і здійснення пробації органами та установами Державної кримінально-виконавчої служби України. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.

Бібліографічний опис

Кримінальна політика у сфері покарань = Criminal Policy in the Sphere of Sentencing / Б. М. Головкін, В. О.Туляков, В. М. Бурдін, М. В. Романов, І. З. Сень, А. С. Хільченко (Макаренко); тех. ред. Ю. Д. Батан ; за ред. Б. Головкіна, Г. Шмельцер. Одеса: Гельветика, 2022. - 209 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24889

Ключові слова

право, Європейський Союз, покарання, кримінальне право України, ізоляція, система покарання, right, European Union, punishment, criminal law of Ukraine, insulation, punishment system, CRIMHUM

Цитування

Кримінальна політика у сфері покарань = Criminal Policy in the Sphere of Sentencing / Б. М. Головкін, В. О.Туляков, В. М. Бурдін, М. В. Романов, І. З. Сень, А. С. Хільченко (Макаренко); тех. ред. Ю. Д. Батан ; за ред. Б. Головкіна, Г. Шмельцер. Одеса: Гельветика, 2022. - 209 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24889