Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб.

Анотація

Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Управління фінансовим забезпеченням проєкту». Посібник містить короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список використаної літератури. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Управління фінансовим забезпечення проєкту», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження семінарських і практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань, буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей.

Бібліографічний опис

Кібік О., Слободянюк О., Примаченко І., Кузнецова Л. Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / О. Кібік, О. Слободянюк, І. Примаченко, Л. Кузнецова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023.– 118 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27836

Ключові слова

фінансування проєкту, економіка, управління та адміністрування, project financing, economy, management and administration

Цитування

Кібік О., Слободянюк О., Примаченко І., Кузнецова Л. Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2023.118 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27836; DOI: 10.32837/11300.27836