Корпоративне право : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Харитонова, О. І.
Харитонова, Олена Іванівна
Kharytonova, Olena I.
Галупова, Лариса Ігорівна
Halupova, Larysa I.
Галупова, Л. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для са­мостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів і список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-профе­сійної програми вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», а також рекомен­довано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студен­там, які вивчають дисципліну «Корпоративне право».

Бібліографічний опис

Харитонова О. І. Корпоративне право : навч.-метод. посіб. (для студентів денної та заочної форми навчання) / О. І. Харитонова, Л. І. Галупова. - Одеса : Фенікс, 2019. - 108 с.

Ключові слова

загальні засади корпора­тивного права, суб’єкти корпоративних правовідносин, підприємницьке товари­ство, поняття та види корпора­тивних прав, поняття та сутність кор­поративного управління, general principles of corporate law, subjects of corporate legal relations, business association, concepts and types of corporate rights, concept and essence of corporate governance, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Корпоративне право : навч.-метод. посіб. (для студентів денної та заочної форми навчання) О. І. Харитонова, Л. І. Галупова. - Одеса : Фенікс, 2019. - 108 с.