Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів

Анотація

Методичні рекомендації з курсу «Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти вивчають галузь знань - «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».

Бібліографічний опис

Григор’єва Т. І. Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів [Електронне видання] / Т. І. Григор’єва, Г. Д. Мазур, А. О. Вакарчук ; кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2024. – 15 с

Ключові слова

Цитування

Григор’єва Т. І., Мазур Г. Д., Вакарчук А. О. Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів [Електронне видання] ; кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2024. 15 с