Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Некіт, Катерина Георгіївна
Некит, Екатерина Георгиевна
Nekit, Kateryna H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено оцінці можливості запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо використання довірчої власності як спосо­бу забезпечення виконання зобов’язань. Проаналізовано законопроект, яким пропонується введення довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань у вітчизняне законодавство.
Статья посвящена оценке возможности введения права доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств. Исследован опыт зарубежных стран относительно использования доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств. Проанализирован законопроект, которым предлагается введение доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств в оте­чественное законодательство.
The article is devoted to an assessment of a possibility of entering of the fiduciary property as method of ensuring obligations fulfillment. Experience of foreign countries concerning use of fiduciary property as method of ensuring obligations fulfillment is researched. The bill which offers entering of fiduciar y propert y a s a method of ensuring obligations fulfillment into the domestic legislation is analysed.

Бібліографічний опис

Некіт К. Г. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 78-81.

Ключові слова

довірча власність, фідуція, забезпечення виконання зобов’язань, право власності, речові права, доверительная собственность, фидуция, обеспечение исполнения обязательств, право собственности, вещные права, fiduciary propert, fidution, ensuring obligations fulfillment, ownership, real rights

Цитування

Некіт К. Г. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства / К. Г. Некіт // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 78-81.