Соціально-політична думка України : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кормич, А. І.
Кормич, Анатолій Іванович
Краснопольська, Т. М.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціально-політична думка України». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Кормич А. І. Соціально-політична думка України : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / А. І. Кормич, Т. М. Краснопольська ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 120 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19101.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, соціально-політичної думка, державотворення, національно-державницька ідеологія, політична наука

Цитування

Кормич А. І. Соціально-політична думка України : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / А. І. Кормич, Т. М. Краснопольська ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 120 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19101.