Загальнотеоретичні підходи до поняття права на  захист корпоративних прав

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Бігняк, Олександр Валентинович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності категорійного апарату «право на захист» та «захист права». На підставі аналізу загальнотеоретичних положень цивільного права визначена правова природа даних категорій, перелік підстав для виникнення права на захист, матеріально-правовий та процесуально-правовий зміст даних категорій з врахуванням особливостей корпоративних правовідносин.

Бібліографічний опис

Бігняк О. В. Загальнотеоретичні підходи до поняття права на  захист корпоративних прав / О. В. Бігняк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 83-87.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, право на захист, захист прав, суб’єктивні права, корпоративні права, юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту, способи захисту, the right to protection, protection of rights, subjective rights, corporate rights, jurisdiction and non-jurisdictional forms of protection, methods of protection

Цитування

Бігняк О. В. Загальнотеоретичні підходи до поняття права на  захист корпоративних прав / О. В. Бігняк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 83-87.