Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія / Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор’єва, І. І. Каракаш та ін. ; відп. ред.: Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 722 с.

Ключові слова

сучасне земельне законодавство України, права власності на землю в Україні, Еволюція аграрного законодавства України, Інституційна природа соціального розвитку села, верховенство права в екологічному законодавстві України, Еколого-правова політика у сфері зміни клімату, Природноресурсове право, проблеми відновлення земель та інших природних ресурсів

Цитування

Харитонова Т. Є., Григор’єва Х. А., Каракаш І. І. та ін. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія. Одеса, 2018. 722 с.