Фізичне виховання як складова частина професійної компетентності студентів-юристів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Фідірко, Марина Олександрівна
Фидирко, Марина Александровна
Fidirko, Maryna O.
Антіпова, Жана Ігорівна
Антипова, Жана Игоревна
Antipova, Zhana I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Фідірко М. О. Фізичне виховання як складова частина професійної компетентності студентів-юристів / М. О. Федірко, Ж. І. Антіпова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 739-742.

Ключові слова

фізичне виховання, Болонський процес, студенти-юристи, рівень культури, професійна компетентність випускників, оздоровлення молоді, зниження рівня фізичної підготовленості, физическое воспитание, Болонский процесс, студенты-юристы, уровень культуры, профессиональная компетентность выпускников, оздоровления молодежи, снижение уровня физической подготовленности, physical education, Bologna process, law students, level of culture, professional competence of graduates, improvement of youth, lowering the level of physical fitness

Цитування

Фідірко М. О. Фізичне виховання як складова частина професійної компетентності студентів-юристів / М. О. Федірко, Ж. І. Антіпова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 739-742.