Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» у юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» Видання шосте, доповнене та перероблене

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Глиняна, Катерина Михайлівна
Мельник, Олександр Володимирович
Сафончик, Оксана Іванівна
Спасова, Катерина Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Основи римського приватного права : навч.-метод. посібник для здобувач. передвищої освіти ступеня «фаховий молодший бакалавр». 6-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / за заг. ред. К. Глиняної. – Одеса : Фенікс, 2023. – 140 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.26675

Ключові слова

Історія розвитку римської держави та права, Джерела римського права, Особи в римському приватному праві, Речі у римському приватному праві, Захист цивільних прав, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Основи римського приватного права : навч.-метод. посібник для здобувач. передвищої освіти ступеня «фаховий молодший бакалавр». 6-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / за заг. ред. К. Глиняної. – Одеса : Фенікс, 2023. – 140 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). URL: https://hdl.handle.net/11300/26675; DOI: 10.32837/11300.26675