Україна в міжнародних організаціях : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Завгородня, Ю. В.
Завгородня, Юлія Володимирівна
Милосердна, І. М.
Милосердна, Ірина Михайлівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Україна в міжнародних організаціях». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо- професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Завгородня Ю. В. Україна в міжнародних організаціях : навчально-методичний посібник / Ю. В. Завгородня, І. М. Милосердна ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 48 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19103.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, міжнародні організації, глобальне управління, універсальні організації, регіональні міжнародні організації, субрегіональні міжнародні організації

Цитування

Завгородня Ю. В. Україна в міжнародних організаціях : навчально-методичний посібник / Ю. В. Завгородня, І. М. Милосердна ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 48 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19103.