Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна
Bernaz-Lykavetskaya, Olena M.
Подсядло, Роксолана Петрівна
Подсядло, Роксолана Петровна
Podsiadlo, Roksolana P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У даній статті проведено аналіз медичних послуг, надано їх розмежування від медичної допомоги, визначено особливості медичних послуг відповідно до норм діючого законодавства України. У статті проаналізовані фактори та критерії якості надання медичної послуги, розглянуті питання безпеки медичних послуг.
В данной статье проведен анализ медицинских услуг, предоставлено их разграничения от медицинской помощи, определены особенности медицинских услуг в соответствии с нормами действующего законодательства Украины. В статье проанализированы факторы и критерии качества оказания медицинской услуги, рассмотрены вопросы безопасности медицинских услуг.
This article highlights an analysis of medical services, their differentiation from medical assistance, the features of medical services according to the norms of current legislation of Ukraine. The article deals with issues related to the factors and criteria of quality of providing the medical services, the issues of safety of medical services.

Бібліографічний опис

Берназ-Лукавецька О. М. Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз / О. М. Берназ-Лукавецька, Р. П. Подсядло // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 57-61.

Ключові слова

медична послуга, медична допомога, якість медичних послуг, безпека медичних послуг, дефект медичних послуг, медицинская услуга, медицинская помощь, качество, безопасность медицинской услуги, дефект медицинской услуги, medical service, medical assistance, quality of care, safety of medical services, defects of medical services

Цитування

Берназ-Лукавецька О. М. Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз / О. М. Берназ-Лукавецька, Р. П. Подсядло // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 57-61.