Сімейне право : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Манжосова, Олена Вікторівна
Манжосова, О. В.
Манжосова, Елена Викторовна
Manzhosova, Olena V.
Гнатовська, Альона Ільдусівна
Гнатовська, А. І.
Гнатовская, Алена Ильдусовна
Hnatovska, Alona I.
Мошинська, Яна Степанівна
Мошинська, Я. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

У навчально-методичному посібнику «Сімейне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У даному посібнику подаються тематика лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
The training and methodical manual "Family Law" contains materials that meet the requirements of the discipline "Family Law" in accordance with the curriculum of students of Chernivtsi Law Institute of the National University "Odessa Law Academy". This manual presents the topics of lectures, seminar plans with practical tasks that can be used for classroom and independent work of students. It contains a list of recommended literature that can be used in preparation for seminars (practical) classes, tests, exams.

Бібліографічний опис

Сімейне право : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / О. В. Манжосова, А. І. Гнатовська, Я. С. Мошинська. - Чернівці, 2021. - 68 с.

Ключові слова

сімейне право України, інститути сімейного права, сімейне законодавство України, учасники сімейних правовідносин, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Сімейне право : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / О. В. Манжосова, А. І. Гнатовська, Я. С. Мошинська. - Чернівці, 2021. - 68 с.