Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Акіменко, Юлія Юріївна
Акименко, Юлия Юриевна
Akimenko, Yuliia Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у правовій системі ЄС. Простежується розвиток ідеї створення акту договірного права з початку, та цивільного права – Проект Загальної системи підходів (DCFR). Доводиться доцільність виділення приватного права ЄС як самостійної галузі права ЄС.
В статье рассматриваются пути формирования частного права ЕС, возможность его выделения в правовой системе ЕС. Прослеживается развитие идеи создания акта договорного права сначала, и гражданского права – Проект Общей системы подходов (DCFR). Доказывается целесообразность выделения частного права ЕС как самостоятельной отрасли права ЕС.
The article examines the formation of the private law of the EU, the possibility of identifying in the EU legal system. It determines the development of the idea of private law starting with the act of contract law and ending with the Draft Common Frame of Reference (DCFR). It proves the feasibility of identifying the private law of the EU as an independent branch of EU law.

Бібліографічний опис

Акіменко Ю. Ю. Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС / Ю. Ю. Акіменко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 94-98.

Ключові слова

приватне право, приватне право ЄС, ЄС, Принципи європейського договірного права, Проект Загальної системи підходів (DCFR), частное право, частное право ЕС, ЕС, Принципы европейского договорного права, проект Общей системы подходов (DCFR), private law, private law of EU, the EU, the Principles of European Contract Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Цитування

Акіменко Ю. Ю. Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС / Ю. Ю. Акіменко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 94-98.