До питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності)

dc.contributor.authorПопелюк, Вадим Павлович
dc.contributor.authorПопелюк, В. П.
dc.contributor.authorPopeliuk, Vadym P.
dc.contributor.authorPopeliuk, V. P.
dc.contributor.authorМустафаєв, Ю.
dc.contributor.authorMustafaiev, Yu.
dc.date.accessioned2022-04-28T22:37:42Z
dc.date.available2022-04-28T22:37:42Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionПопелюк В. П. До питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності) / В. П. Попелюк, Ю. Мустафаєв // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 73-80.en_US
dc.description.abstractСтаттю присвячено господарським операціям з ознаками фіктивності (нереальності), які можуть стати підставою для визнання договору недійсним. Оскільки укладання господарських договорів, а відповідно, і оформлення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності) на підставі таких договорів – це проблема, яка стосується суб’єктів господарювання, котрі використовують відповідні документи для формування податкових показників по витратах із податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, що не виключає й інших податків. У статті розкрито сутність нереальної господарської операції, наведено її типові ознаки, зокрема розумної економічної причини (ділова мета); економічних наслідків за результатами здійснення господарських операцій незалежно від їх відповідного документального оформлення; визначених податкових наслідків суб’єкта господарювання за реально вчиненим ним правочином без урахування проміжних угод, що укладаються ним із метою мінімізації податкових зобов’язань. Проаналізовано, що судова практика за останні 10 років зазнає змін до більш сурового трактування законодавства не на користь суб’єктів господарювання, що проявляється в додаткових вимогах (доказах) правомірності вчинення господарських операції й які не передбачено чинним законодавством. Фактично судова практика йде шляхом з’ясування контрагента (ів) суб’єкта господарювання, а не з’ясування реальності господарської операції. Запропоновано зміни до положень законодавства як щодо забезпечення реальності господарської операції, так і для забезпечення дійсності господарських договорів, зокрема розповсюдження положень розумної економічної причини (ділової мети) не тільки на операції, здійснені з нерезидентами, а й на операції між резидентами та доповнення в положення Господарського кодексу України щодо господарських договорів.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to business transactions with signs of fictitiousness (unreality), which may become the basis for recognizing the contract as fictitious. Since the conclusion of business agreements, and consequently the execution of business transactions with signs of fictitiousness (unreality) on the basis of such agreements is a problem that concerns businesses that use the relevant documents to form tax indicators on income tax expenses and tax credit. value added, which does not exclude other taxes. The article reveals the essence of an unrealistic business transaction, gives its typical features. In particular, a reasonable economic reason (business purpose); economic consequences of the results of business transactions, regardless of their relevant documentation; certain tax consequences of the business entity for the transaction actually made by him, without taking into account the interim agreements entered into by him in order to minimize tax liabilities. It is analyzed that the case law for the last 10 years has undergone changes to a stricter interpretation of the law not in favor of business entities, which is manifested in additional requirements (evidence) of the legality of business transactions and not provided by current legislation. In fact, the case law follows the path of finding out the counterparty (s) of the entity, rather than finding out the reality of the transaction. Amendments to the provisions of the legislation are proposed, both to ensure the reality of the business transaction and to ensure the validity of business agreements. Thus, the extension of the provisions of reasonable economic reason (business purpose) not only to transactions carried out with nonresidents, but also to transactions between residents and additions to the provisions of the Commercial Code of Ukraine on commercial contracts.
dc.identifier.citationПопелюк В. П. До питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності) / В. П. Попелюк, Ю. Мустафаєв // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 73-80.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16895
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectunreal business transactionen_US
dc.subjectbusiness contracten_US
dc.subjectinvalid contracten_US
dc.subjectнереальна господарська операціяen_US
dc.subjectгосподарський договірen_US
dc.subjectнедійсний договірen_US
dc.titleДо питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності)en_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Попелюк В. П. До питання недійсності господарського договору з підстав.pdf
Size:
158.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: