Українська та зарубіжна культура : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська та зарубіжна культура». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.

Бібліографічний опис

Сушко А. І., Краснопольська Т. М. Українська та зарубіжна культура : метод. реком. для підготовки до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: А. І. Сушко, Т. М. Краснопольська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 50 с. – Режим доступу: https://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/27380

Ключові слова

Поняття культури, Культура стародавнього світу, Культура Середньовіччя, Культура Київської Русі, Розвиток культури України у ХХ ст.

Цитування

Сушко А. І., Краснопольська Т. М. Українська та зарубіжна культура : метод. реком. для підготовки до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: А. І. Сушко, Т. М. Краснопольська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 50 с. – Режим доступу: https://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/27380