До питання про підтримку малого та середнього бізнесу в боротьбі з пандемією COVID‑19 : світовій досвід

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецька, О. М.
Bernaz-Lukavetska, Olena M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено проблеми, які відчуває малий та середній бізнес унаслідок пандемії коронавирусу COVID-19. Малий та середній бізнес завжди відіграє важливу роль в економіці будь-якої держави. Пандемія COVID-19 є безпрецедентною загрозою соціально-економічному життю країн усього світу. Регулярно публікуються тривожні статистичні дані, які допомагають зрозуміти масштаби втрат, зокрема кількість хворих і померлих від COVID-19. Нині більшість країн готується до чергового спалаху епідемії унаслідок поширення нового штаму Дельта, який вважають серйознішим і вразливим порівняно з попередніми. Саме тому актуальним є детальний аналіз усіх заходів, за допомогою яких інші держави світу долають цю проблему. У статті зазначено, що такими заходами є заборона звільняти працівників, змушених сидіти вдома під час догляду за дітьми або літніми родичами; скороченим особам або особам, які втратили свої доходи дозволено тимчасово не здійснювати платежі з іпотеки та комунальні послуги; орендодавцям забороняється розривати договори з наймачами, які внаслідок фінансових труднощів через ситуацію з коронавірусом неспроможні заплатити орендну плату; надання спеціальних виплат (спеціальні ваучери). Окрему увагу приділено Україні, де також проведена низка заходів у період пандемії. Нами виділені такі заходи: податкові преференції, підтримка малого та середнього бізнесу, надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, кредитні канікули, інформаційна підтримка бізнесу, зокрема агробізнесу. Національний банк України рекомендував будь-яким фінансовим установам ввести для бізнесу та населення особливий пільговий період обслуговування кредитів у період дії карантину. Банки пропонували декілька варіантів реструктуризації кредитів за кредитними договорами, серед яких основними є капіталізація відсоткових платежів, часткове або повне звільнення від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним його подовженням.
The article examines the problems experienced by small and mediumsized businesses in connection with the COVID-19 coronavirus pandemic. Small and medium-sized businesses always play an important role in the economy of any country. The COVID-19 pandemic has become an unprecedented threat to the socioeconomic life of countries around the world. Alarming statistics are published regularly to help understand the extent of the losses, including the number of patients and deaths from COVID-19. Today, most countries are preparing for another outbreak of a new strain – Delta, which is considered more serious and vulnerable than the previous ones. That is why it is important to consider in detail all the means by which other countries in the world overcome this problem. The article analyzes that such means include a ban on dismissing employees who are forced to stay at home to care for children or elderly relatives; laidoff persons or persons who have lost their income are allowed to defer mortgage payments and utilities; landlords are prohibited from terminating contracts with tenants who, due to financial difficulties due to the coronavirus situation, will not be able to pay the rent; providing special payments (special vouchers). Particular attention is paid to Ukraine, where a number of measures were also taken during the pandemic. The following can be distinguished: tax preferences, support for small and medium-sized businesses, assistance to insured persons for the period of restrictive anti-epidemic measures, credit vacations, information support for business, including agribusiness. Thus, the National Bank of Ukraine recommended to any financial institutions to introduce for businesses and individuals a special grace period for loan servicing during the quarantine period. Banks offered several options for restructuring loans under loan agreements, among which the main ones are: capitalization of interest payments or partial or complete exemption from payment of the loan body for the period of quarantine with a corresponding loan extension.

Бібліографічний опис

Берназ-Лукавецька О. М. До питання про підтримку малого та середнього бізнесу в боротьбі з пандемією COVID‑19 : світовій досвід / О. М. Берназ-Лукавецька // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 4. - С. 143-149.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, пандемія, фізичні особи-підприємці, COVID-19, малий та середній бізнес, кредит, pandemic, natural persons-entrepreneurs, small and medium business, credit

Цитування

Берназ-Лукавецька О. М. До питання про підтримку малого та середнього бізнесу в боротьбі з пандемією COVID‑19 : світовій досвід / О. М. Берназ-Лукавецька // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 4. - С. 143-149.