Figurative constituents of the concept color in spanish and ukrainian (based on fiction texts)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Lesnevskaya, Ekaterina
Lesnevskaya, E.
Лесневська, Катерина Вікторівна
Лесневська, К. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

У статті наведені результати порівняльного аналізу образних характеристик колоронімів як елементів концептуально- го світогляду іспанців та українців. У зв’язку з цим розглянуто наступні теми: (1) концепт КОЛІР як крос-об’єкт концептології, мовної культури та дискурсу; (2) колороніми як елементи концептуального світогляду іспанців і українців; (3) етноспецифічні образні складові кольорових субконцептів negro/чорний, blanco/білий, rojo/.червоний, azul/синій, verde/зелений, amarillo/жовтий іспанською та українською мовами в художньому тексті. Корпус дослідження сформовано з використанням методу суцільної вибірки з багатожанрової прози сучасних іспаномовних (Карлос Руїс Сафон, Каміло Хосе Села, Габрієль Гарсія Маркес) та україномовними (Юрій Андрухович, Любко Дереш, Оксана Забужко) письменника- ми. Спільним для двох лінгвокультур є використання колороніму negro/чорний в індивідуально-авторських картинах світу для опису людської крові та її змінених станів. Кольорові контрастні пари negro/чорний vs. blanco/білий, що характеризують образний чинник таких концептів, як НОЧЬ, СМЕРТЬ та ОЧІ, є також спільними для іспаномовних та українських письменників, незважаючи на неблизько спорідненість двох мов і культур, тоді як символіка колороніму azul/синій є контрастною в досліджуваних художніх дискурсах: в іспаномовних текстах колоронім синій використується письменниками у формі метафоричних образів-концептів СМЕРТЬ і САМОТНІСТЬ, а в українській лінгвокультурі – концептів ГНІВ, НАПРУГА, ХВОРОБА.
The article features the results of a contrastive analysis of the figurative characteristics of color terms as elements of the conceptual worldview of Spaniards and Ukrainians. In this regard we consider the following topics: concept COLOR as a cross-object of conceptology, linguistic culture and discourse; color terms as an element of the conceptual worldview of Spaniards and Ukrainians; ethno-specific contrasts of the figurative constituents of the color terms black, white, red, blue, yellow, green in Spanish and Ukrainian in fiction. This study explores the linguocultural concept of COLOR from the cognitive, ethno-cultural and discursive perspectives, and therefore the concept can be considered as the subject matter of such disciplines as anthropology, linguocultural science and discourse theory. The corpus of the study was formed using the continuous sampling method from multi-genre prose written by contemporary Spanish (Carlos Ruiz Zafón, Camilo José Cela, Gabriel García Márquez) and Ukrainian (Yurii Andrukhovych, Lyubko Deresh, Oksana Zabuzhko) writers. A common feature of the color term black in Spanish and Ukrainian fiction is its use in the description of human blood and its altered states. The color terms black and white characterizing such concepts as NIGHT, DEATH, EYES can be observed in the individual authors’ worldview of Spanish-speaking and Ukrainian writers despite the non-contiguous nature of the two languages and cultures. In the Spanish linguistic culture, the color term blue is used as an image of DEATH and LONELINESS, whereas in Ukrainian – as an image of RAGE, TENSION and ILLNESS.

Бібліографічний опис

Lesnevskaya, Ekaterina. Figurative constituents of the concept color in spanish and ukrainian (based on fiction texts) / E. Lesnevskaya // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 67-74. DOI 10.32837/2312-3192/12/10

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Контрастивний аналіз, колороніми, концептуальна картина світу, іспанська, українська, Сontrastive analysis, color terms, conceptual worldview, Spanish, Ukrainian

Цитування

Lesnevskaya, Ekaterina. Figurative constituents of the concept color in spanish and ukrainian (based on fiction texts) / E. Lesnevskaya // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 67-74. DOI 10.32837/2312-3192/12/10