Антидискримінаційний закон у контексті формування етнонаціонального законодавства України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Вітман, Костянтин Миколайович
Витман, Константин Николаевич
Vitman, Konstantin

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The modern phase of Ukrainian anti-discriminal law formation is analysed. The comparative analysis and classification of drafts of 2012 year are made. Recommendations and amendments to anti-discriminal law are proposed.

Бібліографічний опис

Вітман К. М. Антидискримінаційний закон у контексті формування етнонаціонального законодавства України / К. М. Вітман // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 151-159.

Ключові слова

антидискримінаційне законодавство, види дискриминації, антидискриминационный закон, виды дискриминации, antidiscriminal law, forms of discrimination

Цитування

Вітман К. М. Антидискримінаційний закон у контексті формування етнонаціонального законодавства України / К. М. Вітман // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 151-159.