Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС : навчально-методичний практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Є. О.
Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Давидова, Ірина Віталіївна
Давидова, І. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія». Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. Практикум розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС : навч.-метод. практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія» / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, І. В. Давидова. - Одеса, 2023. - 49 с.

Ключові слова

приватне право у системі правових категорій, адаптація цивільного законодавства України до приватного права Європи, права людини, адаптація законодавства у сфері сімейного права, відносини власності в інформаційному суспільстві, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС : навч.-метод. практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія» / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, І. В. Давидова. - Одеса, 2023. - 49 с.