Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність – 081 «Право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Голубєва, Н. Ю.
Holubieva, Nelli Yu.
Андронов, Ігор Володимирович
Андронов, І. В.
Andronov, Ihor V.
Бут, Ілля Олександрович
Бут, І.О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувачам відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього науковця з дисципліни «Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Голубєва Н. Ю. Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність – 081 «Право» / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов, І. О. Бут. - Одеса, 2021. - 65 с.

Ключові слова

Європейські стандарти у сфері незалежності суддів, етика та поведінка суддів, їх взаємодія з адвокатурою та прокуратурою, европейські стандарти в сфері відкритості та публічності правосуддя, елементи справедливого судового розгляду цивільної справи, стандарти у сфері альтернативного вирішення спорів, European standards in the field of judicial independence, ethics and behavior of judges, their interaction with the bar and the prosecutor's office, European standards in the field of openness and publicity of justice, elements of a fair trial in a civil case, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Голубєва Н. Ю. Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність – 081 «Право» / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов, І. О. Бут. - Одеса, 2021. - 65 с.