Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Завальнюк, Володимир Васильович
Завальнюк, В. В.
Zavalniuk, Volodymyr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджується впровадження в національну юридичну практику міжнародних стандартів прав людини, які закріплені в Конституції та законах України, що потребує не тільки створення відповідного юридичного механізму, а й усвідомлення того, що права людини, її життєдіяльність є найвищою соціальною цінністю. Юридична антропологія є продуктом діяльності людини, оскільки дає можливість вивчити певні суспільні процеси і впливати на них, а також використовувати її потенціал у формуванні правової реальності.
The article examines the introduction in the national legal practice of international human rights standards, which are enshrined in the Constitution and laws of Ukraine, requires not only the creation of the appropriate legal mechanism, but also the realization that human rights, its vital functions are the highest social value. Legal anthropology is a product of human activity, since it provides the opportunity to study and influence certain social processes, as well as to use its potential in shaping legal reality.

Бібліографічний опис

Завальнюк В. В. Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 5-12.

Ключові слова

юридична антропологія, антропологічний підхід, міжнародно-правовий вимір, міжнародний вимір, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal anthropology, anthropological approach, international legal dimension, international measurement

Цитування

Завальнюк В. В. Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 5-12.