Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Терещенко, Ілля Ігорович
Терещенко, Илья Игоревич
Tereshchenko, Ilya I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено окремим правомочностям права дитини вільно виражати свої думки та погляди по всім питанням, що стосуються її життя, аналізуються особливості його здійснення. На прикладі термінів «думка дитини», «погляд дитини» зауважено на важливість недопущення ототожнення цих понять. Наголошується на потребі запровадження у національне сімейне законодавство змін у частині відмови щодо таких понять, як «потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити», «потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити».
Статья посвящена отдельным правомочиям права ребенка свободно выражать свои взгляды и мнение по всем вопросам, касающимся ее жизни, анализируются особенности его осуществления. На примере терминов «мнение ребенка», «взгляд ребенка» отмечена важность недопущения отождествления этих понятий. Подчеркнута потребность внедрения в национальное семейное законодательство изменения по части отказа от таких понятий как «необходимо соглашение ребенка, если он достиг такого возраста, что может его высказать», «необходимо соглашение ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его высказать».
In the present article certain warrants of the right of the child to express his or her own views freely in all matters relating to her life. By the example of terms, such as “child’s thought”, “child’s view” there is marked an importance of non-admission this terms. It is emphasized the need for implementation in national family law changes regarding the denial of such concepts as «required the consent of the child if she reached the age that it can express», «required the consent of the child if she has reached an age and level of development that can express it.

Бібліографічний опис

Терещенко І. І. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя / І. І. Терещенко // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 226-230.

Ключові слова

права дитини, погляди дитини, думка дитини, право дитини висловлювати свою думку, право дитини бути заслуханою, врахування думки дитини, права ребенка, взгляды ребенка, мнение ребенка, право ребенка выражать свое мнение, право ребенка быть заслушанным, учета мнения ребенка, the rights of the child, the views of the child, the right of the child to express his or her own views, the right of the child to be heard, to give due weight to the view of the child

Цитування

Терещенко І. І. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя / І. І. Терещенко // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 226-230.