Поняття та види інформаційних правопорушень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кирилюк, Алла Володимирівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття та ознак інформаційних правопорушень, окресленню основних видів та груп інформаційних правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, визначенню загальних рис правопорушень в інформаційній сфері, дослідженню правові критерії виділення інформаційних правопорушень серед інших, аналізу основних видів інформаційних правопорушень, визначенню напрямів роз-витку інституту інформаційних правопорушень в контексті розроблення законодавства.

Бібліографічний опис

Кирилюк А. В. Поняття та види інформаційних правопорушень / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 51-55.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, інформаційні правопорушення, інформаційні злочини, інформаційна діяльність, інформація, технології, кіберпростір, суб’єкти інформаційних правовідносин, інформаційно-телекомунікаційні мережі, протизаконний збір, використання інформації, несанкціонований доступ, інформаційні ресурси, незаконне копіювання інформації, електронні системи, викрадення інформації, information offense, cybercrime, information activities, cyberspace, legal entities of information users, information and telecommunications networks, illegal gathering, unauthorized access, illegal copying of information, electronic systems, stealing information

Цитування

Кирилюк А. В. Поняття та види інформаційних правопорушень / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 26. – С. 51-55.