Місце трудових та соціально-забез­печувальних прав у системі прав людини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Чанишева, Г. І.
Лагутіна, І. В.
Краснов, Є. В.
Трюхан, О. А.
Сорочишин, М. В.
Римар, Б. А.
Кайтанський, О. С.
Медвідь, А. О.
Чанышева, Г. И.
Лагутина, И. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті досліджується місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини. Аналізуються юридична природа та своєрідність трудових і соціально-забезпечувальних прав. Визначаються поняття, юридична природа та структура колективних трудових прав, особистих немайнових трудових прав, а також окремих індивідуальних, колективних трудових прав, соціально-забезпечувальних прав. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного трудового і соціально-забезпечу¬ вального законодавства, проекту Трудового кодексу України у сфері нормативного за¬ кріплення та реалізації окремих трудових і соціально-забезпечувальних прав.

Бібліографічний опис

Чанишева Г. І., Лагутіна І. В., Краснов Є. В.,Трюхан О. А., Сорочишин М. В., Римар Б. А., Кайтанський О. С., Медвідь А. О. Місце трудових та соціально-забез­печувальних прав у системі прав людини / Г. І. Чанишева, І. В. Лагутіна, Є. В. Краснов, О. А. Трюхан , М. В. Сорочишин , Б. А. Римар, О. С. Кайтанський, А. О. Медвідь // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 201-231.

Ключові слова

система прав людини, індивідуальні трудові права, колективні трудові права, соціально-забезпечувальні права, система прав человека, индивидуальные трудовые права, коллективные трудовые права, социально-обеспечительные права, individual labour law, collective labour law and social security rights

Цитування

Чанишева Г. І., Лагутіна І. В., Краснов Є. В.,Трюхан О. А., Сорочишин М. В., Римар Б. А., Кайтанський О. С., Медвідь А. О. Місце трудових та соціально-забез­печувальних прав у системі прав людини / Г. І. Чанишева, І. В. Лагутіна, Є. В. Краснов, О. А. Трюхан , М. В. Сорочишин , Б. А. Римар, О. С. Кайтанський, А. О. Медвідь // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 201-231.