Особливості й питання класифікації нотаріальних проваджень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Денисяк, Наталія Миколаївна
Денисяк, Н. М.
Denysiak, Nataliia M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена вивченню процедури вчинення нотаріальних проваджень, визначенню порядку (механізму, послідовності) здійснення нотаріальних дій уповноваженими від імені держави суб’єктами, а також установленню комплексного правового інституту як сукупності визначених законом норм, якими регламентується послідовність і можливі варіанти поведінки суб’єктів у нотаріальних правових відносинах, загальні й конкретні умови вчинення нотаріальних дій (проваджень), а також права й обов’язки суб’єктів нотаріального процесу під час учинення тих чи інших дій.
The article is devoted to the study of the procedure for the commission of notarial proceedings, the determination of the order (mechanism, sequence) of the implementation of notarial acts by the subjects authorized by the state on behalf of the state, as well as the establishment of a comprehensive legal institute as a set of statutory norms regulating the sequence and possible variants of the behavior of subjects in notaries legal relations, general and specific conditions for the commission of notarial acts (proceedings), as well as the rights and obligations of the subjects of the notarial process in the deeds those actions.

Бібліографічний опис

Денисяк Н. М. Особливості й питання класифікації нотаріальних проваджень / Н. М. Денисяк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 47-52.

Ключові слова

вчинення, властивості, документи, зберігання, процес, підстави, класифікація, специфіка, факти, нотаріальне провадження, нотаріальний процес, порядок учинення, нотаріальні відносини, нотаріальні дії, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, commission, properties, documents, storage, process, grounds, classification, specifics, facts, notarial proceedings, notarial process, procedure, notarial relations, notarial acts

Цитування

Денисяк Н. М. Особливості й питання класифікації нотаріальних проваджень / Н. М. Денисяк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 47-52.