Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ними відносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Фасій, Богдан Володимирович
Фасий, Богдан Владимирович
Fasiy, Bohdan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується умови субсидіарного застосування норм законодавства. Визначаються актуальні пи­тання субсидіарного застосування норм законодавства. Виокремлюються основні умови субсидіарного застосу­вання до цивільних та суміжних з ним відносин.
В статье исследуется условия субсидиарного применения норм законодательства. Определяются актуальные вопросы субсидиарного применения норм законодательства. Выделяются основные условия субсидиарного применения к гражданским и смежным с ним отношений.
This paper examines the conditions of application of subsidiary legislation. Identify current issues subsid­iary application of the law. Distinguished subsidiary basic conditions apply to civil and neighboring relations.

Бібліографічний опис

Фасій Б. В. Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ними відносин / Б. В. Фасій // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 144-148.

Ключові слова

цивільне законодавство, прогалина в праві, субсидіарне застосування, законодавча техні­ка, суміжні галузі права, гражданское законодательство, пробел в праве, субсидиарное применение, за­конодательная техника, смежные отрасли права, civil law, a gap in the law, subsidiary application, legislative technique, rights related industries

Цитування

Фасій Б. В. Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ними відносин / Б. В. Фасій // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 144-148.