Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонова, Олена Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті розглядаються питання співвідношення та характеру зв’язків між категоріями «інформаційне суспільство», «громадянське суспільство» та «приватне право». Обґрунтовується висновок, що первісною поміж них є категорія «громадянське суспільство», яка зумовила формування концепту «приватне право». Проте у сучасному світі ці категорії є корелятами, оскільки не можуть існувати одна без одної.

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 8-13.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, інформаційне суспільство, громадянське суспільство, приватне право, правова держава, модульна людина, кореляти, information society, civil society, private law, legal state, modular man, correlates

Цитування

Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 8-13.