Правова природа правовідносин у мережі Інтернет

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Бааджи, Наталія Пилипівна
Бааджи, Наталия Филипповна
Baadzhy, Nataliya P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Сьогодні під впливом науково­технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як „правовідносини в мережі Інтернет”. Питання про правову природу відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері використання мережі Інтернет, є найбільш дискусійним і складним. Саме ці питання розкрито в цій статті .
Сегодня под влиянием научно­-технического прогресса значительно расширился круг общественных отношений. Возникает такая категория правоотношений, как «правоотношения в сети Интернет». Вопрос о правовой природе отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере использования сети Интернет, является наиболее дискуссионным и сложным, эти вопросы раскрыты в данной статье.
Today, under the influence of scientific and technological progress greatly expanded range of public relations. There is a category of relations as «legal on the Internet.» The question of the legal nature of the relations that arise, change and terminate in the use of the Internet is the most controversial and complex. This issue solved in this article.

Бібліографічний опис

Бааджи Н. П. Правова природа правовідносин у мережі Інтернет / Н. П. Бааджи // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 112-116.

Ключові слова

Інтернет, Інтернет – правовідносини, інформаційні відносини, мережа Інтернет, Интернет, Интернет­-правоотношения, информационные отношения, сеть Интернет, Internet, Internet – legal, information relations, Internet

Цитування

Бааджи Н. П. Правова природа правовідносин у мережі Інтернет / Н. П. Бааджи // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 112-116.