Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Стаття присвячена дослідженню категорії недійсності правочину, розгляду деяких проблем, які виникають в теорії при визнанні правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів. Проаналізована значна кількість літературних джерел в хронології, які дають можливість зробити висновок про те, що визнання правочину недійсним є одним з найважливіших приватно­правових способів захисту цивільних прав; інститут недійсності правочинів розглядається як структурний елемент охоронної системи і в цілому має своєю метою припинення поведінки, що відхиляється від правових норм.

Бібліографічний опис

Давидова І. В. Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 45-49.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільні правовідносини, правочин, моральні засади суспільства, недійсність, захист цивільних прав, civil legal relations, legitimacy, moral principles of society, invalidity of treaties, civil rights protection

Цитування

Давидова І. В. Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 45-49.