Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Феникс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до іспиту.

Бібліографічний опис

Тарасенко В. Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право [Електронне видання] / В. Тарасенко, О. Щукін / за заг. ред. В. С. Тарасенко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 97 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27483

Ключові слова

медичне право, охорона здоров’я, права людини у сфері охорони здоров’я, правовий статус медичних працівників, правовий статус пацієнтів, медична допомога, медична послуга, репродуктивне здоров'я, трансплантація органів, механізм захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

Цитування

Тарасенко В., Щукін О. Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право. Одеса : Фенікс, 2024. 97 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27483; DOI: 10.32837/11300.27483