Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Попович, Олена Василівна
Попович, О. В.
Попович, Елена Васильевна
Popovych, Olena V.
Воробчак, Андрій Романович
Воробчак, А. Р.
Воробчак, Андрей Романович
Vorobchak, Andrii R.
Возняковська, Крістіна Анатоліївна
Возняковська, К. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прислужиться науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
The training and methodical manual for preparation for seminars and independent work is prepared according to the work program of discipline "Criminal law". It is provided for full-time and part-time students of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 081 "Law". It will be useful for research and teaching staff of higher education institutions and anyone interested in the problems of criminal law.

Бібліографічний опис

Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи / О. В. Попович, А. Р. Воробчак, К. А. Возняковська, О. В. Лещенко - Чернівці, 2022. - 124 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law

Цитування

Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи / О. В. Попович, А. Р. Воробчак, К. А. Возняковська, О. В. Лещенко - Чернівці, 2022. - 124 с.