Щодо необхідності правового регулювання цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України (Civil-Military Co-operation – CIMIC)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кривенко, Юлія Василівна
Кривенко, Юлия Васильевна
Kryvenko, Iuliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена правовому регулюванню цивільно­військового співробітництва з врахуванням норм міжнародного права та чинного законодавства України. Проаналізовані загально правові та спеціальні принципи цивільно­військового співробітництва та взаємозв’язок між ними. Передбачено необхідність належного правового регулювання даних відносин з урахуванням вітчизняних реалій.
Статья посвящена правовому регулированию гражданско-­военного сотрудничества с учетом норм международного права и действующего законодательства Украины. Проанализированы обще-правовые и специальные принципы гражданско-­военного сотрудничества и взаимосвязь между ними. Предусмотрена необходимость надлежащего правового регулирования данных отношений с учетом отечественных реалий.
Article is devoted to legal regulation of civil­military cooperation in view of international law and the current legislation of Ukraine. Were analyzed general legal principles and special principles of civil­military cooperation and interrelation between them. Is provided need for proper legal regulation of these relations taking into account local realities.

Бібліографічний опис

Кривенко Ю. В. Щодо необхідності правового регулювання цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України (Civil-Military Co-operation – CIMIC) / Ю. В. Кривенко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 35-39.

Ключові слова

військово-­цивільне співробітництво, цивільно­-військове співробітництво, громадянське суспільство, публічно-­правові відносини, приватно-правові відносини, военно­-гражданское сотрудничество, гражданско-­военное сотрудничество, гражданское общество, публично-­правовые отношения, частно­-правовые отношения, civil-military cooperation, civil society, public-­legal relations, private­-legal relations

Цитування

Кривенко Ю. В. Щодо необхідності правового регулювання цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України (Civil-Military Co-operation – CIMIC) / Ю. В. Кривенко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 35-39.