Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Батан, Юрій Дмитрович
Батан, Юрий Дмитриевич
Batan, Yurii D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто зв’язок академічного плагіату та неоригінальності. Об’єктом їх превенції є не лише порушення суб’єктивних авторських прав. Надано рекомендації стосовно покращення навчально­наукових засобів запобігання. На прикладі шкали штрафів за плагіат в Університеті Преторії показано диференціацію покарань за виявлений академічний плагіат залежно від серйозності плагіату, наявності рецидиву, суб’єкта вчинення.
В статье рассмотрена связь академического плагиата и неоригинальности. Объектом их превенции является не только нарушение субъективных авторских прав. Даны рекомендации по улучшению учебно-­научных средств предотвращения (предупреждения). На примере шкалы штрафов за плагиат в Университете Претории показана дифференциация наказаний за выявленный академический плагиат в зависимости от серьезности плагиата, наличия рецидива, субъекта совершения.
The article deals with the connection of academic plagiarism and non­originality. The object of their prevention is not only violation of copyright. Recommendations for improving teaching and scientific means of prevention are given. Plagiarism penalty scale at the University of Pretoria is an example of differentiation of penalties for academic plagiarism depending on the seriousness of plagiarism, the presence of recurrence, the subject of the commission.

Бібліографічний опис

Батан Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності / Ю. Д. Батан // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 83-86.

Ключові слова

превентивна функція, превентивна мета, академічний плагіат, оригінальність, запобігання, наукова діяльність, відповідальність, покарання, превентивная функция, превентивная цель, академический плагиат, оригинальность, предотвращение (предупреждение), научная деятельность, ответственность, наказание, preventive function, preventive purpose (goal), academic plagiarism, originality, prevention, research (scientific) activities, liability, penalty

Цитування

Батан Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності / Ю. Д. Батан // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 83-86.