Адміністрування та захист баз та сховищ даних : методичні вказівки (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій)

Без Ескізу

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : [б. в.]

Анотація

Методичні вказівки з курсу «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, переліку рекомендованих джерел. Вивчення дисципліни «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» надасть знання і навички здобувачам щодо ефективного управління базами даних, забезпечення їх безпеки, вчасного резервного копіювання та відновлення даних. Матеріали призначені для здобувачів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Бібліографічний опис

Василенко М. Д. Адміністрування та захист баз та сховищ даних : метод. вказів. (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спец. 122 «Комп’ютерні науки» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій) [Електронне видання] / М. Д. Василенко, С. Ю. Манаков, В. М. Слатвінська ; кафедра кібербезпеки НУ «ОЮА». - Одеса, 2024. - 30 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27679

Ключові слова

Цитування

Василенко М. Д., Манаков, С. Ю., Слатвінська В. М. Адміністрування та захист баз та сховищ даних : метод. вказів. (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спец. 122 «Комп’ютерні науки» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій) ; НУ «ОЮА». Одеса, 2024. 30 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27679; DOI: 10.32837/11300.27679