Цивільне право: теорія та практика : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Матійко, Микола Володимирович
Матійко, М. В.
Фасій, Богдан Володимирович
Фасій, Б. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Цивільне право: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» / О. І. Сафончик, М. В. Матійко, Б. В. Фасій. - Одеса, 2023. - 56 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.25959

Ключові слова

право власності, суб’єкти цивільних правовідносин, поняття та види речових прав, речові права на чуже майно, поняття інтелектуальної власності, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Цивільне право: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» / О. І. Сафончик, М. В. Матійко, Б. В. Фасій. - Одеса, 2023. - 56 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/25959; DOI: 10.32837/11300.25959