Право працівників-мігрантів на зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Трюхан, Оксана Анатоліївна
Трюхан, Оксана Анатолиевна
Triukhan, Oksana A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується право працівників-мігрантів на зайнятість. У роботі аналізуються міжнародно-правові акти та деякі норми трудового законодавства України. Зазначається, що в нинішній ситуації держава повинна максимально впливати на формування ринку праці, вести активну політику щодо зайнятості населення. Зроблені висновки та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання в даній сфері.
В статье исследуется право работников-мигрантов на занятость. В работе анализируются международно-правовые акты и некоторые нормы трудового законодательства Украины. В частности, делается вывод о том, что государство должно максимально содействовать на формирование рынка труда и вести активную политику относительно занятости населения. Сделанные выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования в данной сфере.
This article examines the right of migrant workerts to employment. It analyzes the internacional legal acts and some provisions of labor legislations of Ukraine. It is indicated that nowadays the state should influence on the labor market and lead an active employment policy. The conclusions and suggestions for improvement of legal regulation in this area.

Бібліографічний опис

Трюхан О. А. Право працівників-мігрантів на зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України / О. А. Трюхан // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 178-183.

Ключові слова

зайнятість населення, міжнародні стандарти зайнятості населення, законодавство України про зайнятість населення, працевлаштування, занятость населения, международные стандарты занятости населения, законодательство Украины о занятости населения, трудоустройство, employment, International standarts of employment, Ukrainian legislation on employment, employability proof

Цитування

Трюхан О. А. Право працівників-мігрантів на зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України / О. А. Трюхан // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 178-183.