Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні

dc.contributor.authorКохановська, Олена Велеонінівна
dc.contributor.authorКохановская, Елена Велеониновна
dc.contributor.authorKokhanovskaya, Olena V.
dc.date.accessioned2018-02-26T10:14:53Z
dc.date.available2018-02-26T10:14:53Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionКохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133.ru_RU
dc.description.abstractАвтор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, досліджує основні положення і концептуальні засади теорії, яка розвивається в Україні паралельно упродовж тривалого періоду – теорію інформаційного права як галузі права. Послідовно досліджуючи проблему, автор доходить висновку про цілісність і перспективність для цілей законотворення і практики застосування саме теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, посилаючись на власні ґрунтовні дослідження у цій сфері і дисертаційні дослідження цивілістів.ru_RU
dc.description.abstractАвтор статьи называет существующие и анализирует две основные концепции, которые развиваются в Украине в сфере информационных правоотношений. Она излагает и аргументированно доказывает актуальность и ценность для развития отечественной науки теории информационных прав как института гражданского права, изучает основные положения и концептуальные основы теории, которая развивается в Украине параллельно на протяжении длительного периода времени – теорию информационного права как отрасли права. Последовательно исследуя проблему, автор приходит к выводу о целостности и перспективности для целей законотворчества и практики применения именно теории информационных прав как института гражданского права, ссылаясь на собственные основательные исследования в этой сфере и диссертационные исследования цивилистов.
dc.description.abstractThe article author describes the existing concepts being developed in Ukraine in the sphere of information relations and analyzes the two primary ones. She sets out the arguments and proves the relevance and value of the development of the theory of information rights as an institution of civil law to the development of the national science. She also examines the main provisions and the conceptual framework of the theory of information law as a branch of law, which is being concurrently developed in Ukraine for a prolonged period of time. By coherently exploring the arguments set forth in the dissertation papers of the civil law scientists and own researches, the author arrives to a conclusion that the application of the theory of the information rights as an institution of civil law is the most promising for the purposes of legislation and practical application of the law.
dc.identifier.citationКохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133.ru_RU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11300/9092
dc.language.isootherru_RU
dc.subjectтеорія інформаційних прав як інституту цивільного праваru_RU
dc.subjectтеорія інформаційного права як галузі праваru_RU
dc.subjectінформаціяru_RU
dc.subjectінформаційні правовідносиниru_RU
dc.subjectоб’єкт цивільних правru_RU
dc.subjectнематеріальні благаru_RU
dc.subjectпредмет, метод, система праваru_RU
dc.subjectгалузь праваru_RU
dc.subjectгалузь законодавстваru_RU
dc.subjectінформація як благоru_RU
dc.subjectтеория информационных прав как института гражданского праваru_RU
dc.subjectтеория информаци-онного права как отрасли праваru_RU
dc.subjectинформацияru_RU
dc.subjectинформационные правоотношенияru_RU
dc.subjectобъект гражданских правru_RU
dc.subjectнематериальные благаru_RU
dc.subjectпредмет, метод, система праваru_RU
dc.subjectотрасль праваru_RU
dc.subjectотрасль законодательстваru_RU
dc.subjectинформация как благоru_RU
dc.subjecttheory of information rights as an institution of civil rightsru_RU
dc.subjectthe theory of information law as a branch of lawru_RU
dc.subjectinformationru_RU
dc.subjectlegal information relationsru_RU
dc.subjectobject of civil rightsru_RU
dc.subjectintangible benefitsru_RU
dc.subjectobject, method, and the system of lawru_RU
dc.subjectbranch of lawru_RU
dc.subjectlegislation branchru_RU
dc.subjectinformation as a benefitru_RU
dc.titleПриватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україніru_RU
dc.typeArticleru_RU

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
28.pdf.pdf
Size:
255.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: